Υπηρεσίες από Απόσταση​

Υπηρεσίες από Απόσταση

Η υπηρεσία αυτή δημιουργήθηκε από τις ανάγκες των ίδιων των πελατών μας και απευθύνεται σε επιχειρήσεις αλλά και ιδιώτες που βρίσκονται εκτός Αττικής.

Επιτυγχάνεται με τη χρήση του διαδικτύου αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες όπως δίκτυα VPN, λογισμικά τύπου TeamViewer, μεθόδους ανταλλαγής δεδομένων Cloud, κ.α.

Απομακρυσμένα μπορεί να παρασχεθεί το σύνολο των υπηρεσιών μας.

Ενδεικτικά:

 1. Για επιχειρήσεις
  • Λογιστικές Υπηρεσίες
  • Φορολογικές Υπηρεσίες
  • Ελεγκτικές Υπηρεσίες
  • Υπηρεσίες Μισθοδοσίας
  • Επιδοτούμενα Προγράμματα
 2. Για Ιδιώτες
  • Δηλώσεις Εισοδήματος (Ε1, Ε2,)
  • Δηλώσεις Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)
  • ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών έργων
  • Καθοδήγηση για μείωση φορολόγησης
  • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων
  • Συμβουλές σε εργατικά – ασφαλιστικά θέματα
  • Πόθεν Έσχες
  • Δηλώσεις Κτηματολογίου
  • Ρυθμίσεις Οφειλών
  • Επιδόματα (Κοινωνικό Μέρισμα, ΚΕΑ, Επίδομα Στέγασης, κ.λπ.)


Ζητήστε να σας καλέσουμε