Κάτοικοι Εξωτερικού

Η φορολογία των κατοίκων εξωτερικού που έχουν οικονομικά συμφέροντα στην Ελλάδα αποτελούσε πάντα ένα ιδιαίτερο κομμάτι της φορολογικής νομοθεσίας. Στις μέρες μας η μεταφορά της φορολογικής κατοικίας από την Ελλάδα στο εξωτερικό είναι τόσο επίκαιρη όσο ποτέ.

Βασική προϋπόθεση για την σωστή φορολογική μεταχείριση και απεικόνιση των κατοίκων εξωτερικού, μέσα στο διεθνοποιημένο φορολογικό περιβάλλον, αποτελεί η άρτια γνώση των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) μεταξύ των χωρών.

Είμαστε σε θέση να καλύψουμε τόσο τις ανάγκες των Ελλήνων που αποφασίζουν να μεταβούν σε μια άλλη χώρα όσο και των αλλοδαπών που επιθυμούν να αποκτήσουν φορολογική παρουσία στην Ελλάδα.

Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε:

 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε2, Ε9, κλπ)
 • Τροποποιητικές δηλώσεων (Ε1, Ε2, Ε9, κλπ)
 • Έκδοση φορολογικής ενημερότητας
 • Έκδοση τελών κυκλοφορίας
 • Υποβολή μισθωτηρίων συμβολαίων
 • Υποβολή και έλεγχος δηλώσεων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
 • Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης και ανάλωσης κεφαλαίου
 • Συμβουλές για αποφυγή διπλής φορολόγησης
 • Ορισμός Φορολογικού  εκπροσώπου (αντικλήτου)
 • Διεκπεραίωση εργασιών μεταβολής Φορολογικής Κατοικίας
 • Διεκπεραίωση έκδοσης Πιστοποιητικών Φορολογικής Κατοικίας
 • Έκδοση πιστοποιητικών ΕΝ.Φ.Ι.Α. (για μεταβιβάσεις, κλπ)
 • Μεταφράσεις εγγράφων
 • Διεκπεραιώσεις συνταξιοδοτικών θεμάτων
 • Ίδρυση Ελληνικών εταιρειών από κατοίκους εξωτερικού για την διαχείριση ακινήτων


Ζητήστε να σας καλέσουμε

  503 Service Unavailable

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.