Μειώνεται ο χρόνος παραγραφής για τα τέλη χαρτοσήμου

Από την έντυπη έκδοση Ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή του οφειλόμενου τέλους χαρτοσήμου και της ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ορίζεται κατ’ αρχήν σε πέντε έτη, υπολογιζόμενα…

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Μειώνεται ο χρόνος παραγραφής για τα τέλη χαρτοσήμου