Επιστρέφει χρήματα στους μετόχους της η Τράπεζα της Ελλάδος

Toν παρακρατηθέντα φόρο επί των μερισμάτων για τις χρήσεις 2014 και 2018 επιστρέφει στους μετόχους της η Τράπεζα της Ελλάδος. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου…

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Επιστρέφει χρήματα στους μετόχους της η Τράπεζα της Ελλάδος