Γνωστοποίηση λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – ΥΑ οικ. 16228/2017

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το ν. 4442/2016 (Α΄ 230) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις»…

0 Comments
Read more about the article Γνωστοποίηση λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – ΥΑ οικ. 16228/2017
Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος