Επίδομα Στέγασης (ενοικίου – δανείου)

Βασικά Σημεία του Επιδόματος Το επίδομα στέγασης θα εισπράττεται για 12 μήνες. Έναρξη καταβολής του επιδόματος ορίζεται ο Ιανουάριος του 2019, αναδρομικά. Το επίδομα θα καταβάλλεται μηνιαίως στον τραπεζικό λογαριασμό…

0 Comments
Read more about the article Επίδομα  Στέγασης (ενοικίου – δανείου)
Επίδομα Στέγασης