Αναστολή πλειστηριασμών για ευάλωτα νοικοκυριά από τους servicers

Οι εταιρείες μέλη της Ένωσης Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, καθώς και τις ιδιαίτερες περιστάσεις που έχει διαμορφώσει η πανδημία του ιού…

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αναστολή πλειστηριασμών για ευάλωτα νοικοκυριά από τους servicers

ICAP RTI: Νέα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης με την χορηγία της Ναυτεμπορικής

Μία σειρά από ολοκληρωμένα επαγγελματικά προγράμματα εκπαίδευση  για στελέχη Διαχείρισης Κινδύνων δημιουργούν για πρώτη φορά  ICAP Risk Training Institute και το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.  Ειδικότερα, τα προγράμματα που έχουν σκοπό να επιμορφώσουν τους Risk…

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ICAP RTI: Νέα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης με την χορηγία της Ναυτεμπορικής