Χρονοκαθυστέρηση στο Ταμείο Ανάκαμψης

Από την έντυπη έκδοση Χρονοβόρες και γραφειοκρατικές χαρακτηρίζει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) τις διαδικασίες υποβολής, έγκρισης και χρηματοδότησης των εθνικών προγραμμάτων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΠΑΑ), στο πλαίσιο του Ταμείου…

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Χρονοκαθυστέρηση στο Ταμείο Ανάκαμψης