Αναστολή πλειστηριασμών για ευάλωτα νοικοκυριά από τους servicers

Οι εταιρείες μέλη της Ένωσης Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, καθώς και τις ιδιαίτερες περιστάσεις που έχει διαμορφώσει η πανδημία του ιού…

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αναστολή πλειστηριασμών για ευάλωτα νοικοκυριά από τους servicers