12.000€ για όσους θέλουν να ανοίξουν τη δική τους Επιχείρηση

Ευκαιρία να απασχοληθούν ανοίγοντας την δική τους επιχείρηση έχουν 10.000 άνεργοι ηλικίας 18-66 ετών, μέσω του νέου προγράμματος προώθησης της αυτoαπασχόλησης και οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που δρομολογεί ο ΟΑΕΔ. Μέσω…

0 Comments
Read more about the article 12.000€ για όσους θέλουν να ανοίξουν τη δική τους Επιχείρηση
Επιδότηση για Έναρξη Επιχείρησης