ΟΑΕΔ

12.000€ για όσους θέλουν να ανοίξουν τη δική τους Επιχείρηση

Ευκαιρία να απασχοληθούν ανοίγοντας την δική τους επιχείρηση έχουν 10.000 άνεργοι ηλικίας 18-66 ετών, μέσω του νέου προγράμματος προώθησης της αυτoαπασχόλησης και οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που δρομολογεί ο ΟΑΕΔ. Μέσω…

0 Comments
Read more about the article 12.000€ για όσους θέλουν να ανοίξουν τη δική τους Επιχείρηση
Επιδότηση για Έναρξη Επιχείρησης

ΟΑΕΔ: Δικαιολογητικά για Εγγραφή & Προϋποθέσεις για λήψη Επιδόματος Ανεργίας

Δικαιολογητικά για Εγγραφή στα μητρώα του ΟΑΕΔ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να εκδοθεί το δελτίο ανεργίας είναι τα ακόλουθα: Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο…

0 Comments
Read more about the article ΟΑΕΔ: Δικαιολογητικά για Εγγραφή & Προϋποθέσεις για λήψη Επιδόματος Ανεργίας
ΟΑΕΔ