Διαδικασία ελέγχου της ηχητικής μόνωσης των γυμναστηρίων – Εγκύκλιος Δ1δ/ ΓΠ 476/2019

Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από οχλήσεις που δημιουργούνται από ηχητικές εκπομπές κατά τη λειτουργία γυμναστηρίων. Οχλήσεις από ηχητικές εκπομπές κατά τη λειτουργία γυμναστηρίων ΣΧΕΤ: α) Η Α5/3010/85 Υγειονομική Διάταξη περί « Μέτρων…

0 Comments
Read more about the article Διαδικασία ελέγχου της ηχητικής μόνωσης των γυμναστηρίων – Εγκύκλιος Δ1δ/ ΓΠ 476/2019
έλεγχος ηχητικής μόνωσης