Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Η διαχείριση της μισθοδοσίας είναι από τις πιο δύσκολες και χρονοβόρες διεργασίες που αντιμετωπίζει κάθε λογιστής αλλά και κάθε εταιρεία. Η eForotexnikos παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στη διαχείριση της μισθοδοσίας και στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού για οποιαδήποτε μορφή εταιρείας. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες προσαρμόζονται στις ανάγκες της κάθε εταιρίας, σύμφωνα με το εκάστοτε ασφαλιστικό και εργατικό νομικό πλαίσιο.

Η eForotexnikos εστιάζει στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για κάθε πελάτη της εξατομικευμένα. Η συσσωρευμένη εμπειρία, μέσω του ευρέως φάσματος των πελατών μας, μας δίνει την ικανότητα να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τυχόν προβλήματα και τη δυνατότητα στους πελάτες μας να ασχοληθούν με την ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από εξειδικευμένο τμήμα διαχείρισης μισθοδοσίας και διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού.

Σε ποιους απευθύνεται η υπηρεσία “Outsourcing Μισθοδοσία”

 • Εταιρείες που θέλουν να εξασφαλίσουν την αδιάληπτη λειτουργία και εξέλιξη τους, αποφεύγοντας πιθανά πρόστιμα από μελλοντικούς ελέγχους από ΙΚΑ-ΕΦΚΑ και ΣΕΠΕ.
 • Λογιστικά Γραφεία που θέλουν να μειώσουν το κόστος υπαλληλικού προσωπικού αλλά και τις ευθύνες (20 έτη παραγραφή) που δημιουργεί η ενασχόληση με την έκδοση και διαχείριση της μισθοδοσίας.
 • Λογιστές (ελεύθερους επαγγελματίες) που θέλουν να αποφύγουν το κόστος αγοράς και υποστήριξης προγραμμάτων μισθοδοσίας, αλλά και την ανασφάλεια που δημιουργεί η πολυπλοκότητα των μισθολογικών-ασφαλιστικών ζητημάτων.


Ποια είναι τα Οφέλη της Υπηρεσίας “Outsourcing Μισθοδοσία” 

Εξοικονόμηση:

 • Ανθρώπινων πόρων που μπορούν να διατεθούν σε άλλους τομείς (όπως πωλήσεις & μάρκετινγκ),
 • Κόστους αγοράς, αναβαθμίσεων και ετήσιας υποστήριξης των προγραμμάτων μισθοδοσίας,
 • Κόστους συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού που απασχολείται στη έκδοση και διαχείριση της μισθοδοσίας.

Αποφυγή :

 • Προστίμων και Προσαυξήσεων σε περίπτωση ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και το ΕΦΚΑ-ΙΚΑ (χάρη στη συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων από τα στελέχη μας),
 • Προβλημάτων σε περίπτωση ασθένειας ή απόλυσης των εργαζομένων σας που απασχολούνται σε θέματα μισθοδοσίας.

Ασφάλεια:

 • Πλήρη Συμμόρφωση με την συνεχώς μεταβαλλόμενη φορολογική, ασφαλιστική και εργατική νομοθεσία,
 • Απόλυτη εμπιστευτικότητα των πληροφοριών των εταιριών που μας ανατίθενται καθώς και των εργαζόμενων τους,
 • εναρμόνιση με τους κανόνες του GDPR (υποχρεωτική εφαρμογή από 25/5/2018) και τις αυξημένες υποχρεώσεις που πηγάζουν από την εφαρμογή του.

Μείωση Κόστους ασφάλισης προσωπικού:

 • Αναλύουμε, υπολογίζουμε και σας παρέχουμε την κατάλληλη πληροφόρηση που χρειάζεστε για να αποφύγετε κρυφά κόστη ασφάλισης που δημιουργούν συγκεκριμένες ειδικότητες αλλά και καθεστώτα απασχόλησης. Μετατρέψτε αυτή τη πληροφόρηση σε ένα πολύτιμο μέσο εξοικονόμησης χρημάτων.

 

Οι λύσεις που προτείνουμε

Οι υπηρεσίες μας προσαρμόζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών μας και εξυπηρετούν όλο το κύκλωμα της μισθοδοσίας και των υποχρεώσεων που απορρέουν.

Ενδεικτικά:

 • Συλλογή και Επεξεργασία των στοιχείων του προσωπικού.
 • Μηνιαίος υπολογισμός της μισθοδοσίας  και σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων.
 • Έκδοση λογιστικού άρθρου για την ενημέρωση των βιβλίων.
 • Σύνταξη, εκτύπωση και ηλεκτρονική αποστολή Αποδείξεων πληρωμής ανά υπάλληλο, με ανάλυση αποδοχών – κρατήσεων.
 • Δημιουργία και αποστολή αρχείου στην τράπεζα για την κατάθεση των μισθών στους προσωπικούς λογαριασμούς των εργαζομένων.
 • Υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ όλων των εντύπων, όπως: προσλήψεων, αποχωρήσεων, καταγγελιών, ετησίων καταστάσεων προσωπικού, τροποποιητικών προγραμμάτων καθώς και ετήσιων αδειών.
 • Απογραφή στο ΙΚΑ και σε Επικουρικά ταμεία (όπου απαιτείται).
 • Ηλεκτρονική υποβολή αρχείου σε ασφαλιστικά ταμεία (ΑΠΔ)
 • Υπολογισμός και υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών εργαζομένων
 • Συμμετοχή της εταιρείας σε επιδοτούμενα προγράμματα προσωπικού μέσω ΟΑΕΔ.
 • Εκπροσώπηση της εταιρείας στο ΣΕΠΕ και έναντι οποιουσδήποτε ελεγκτικού οργάνου.
 • Προϋπολογισμός κόστους μισθοδοσίας τρέχουσας ή  επόμενης χρήσης.
 • Υπολογισμός της πρόβλεψης αποζημιώσεων απόλυσης προσωπικού.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εργατικά και ασφαλιστικά ζητήματα.
 • Σύνταξη & υποβολή αίτησης θεραπείας στο ΣΕΠΕ αν αυτό απαιτηθεί.
 • Προετοιμασία, υποβολή και παρακολούθηση φακέλου της εταιρείας για συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα προσωπικού εργασίας μέσω ΟΑΕΔ.
 • Λοιπές δηλώσεις που ενδεχομένως προκύψουν, όπως «Δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας», «Δήλωση εξ αποστάσεως εργασίας», «Δήλωση άδειας ειδικού σκοπού» κ.λπ.

 

Γιατί να επιλέξετε την eForotexnikos

Η eForotexnikos είναι νόμιμη εταιρεία αδειοδοτημένη από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.&. 340/1998.

Η πολυετή μας εμπειρία, 40 ετών, στο χώρο, μας έχει αποδείξει πως η συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση σε ασφαλιστικά και εργατικά θέματα αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα για την υγιή παραγωγική διαδικασία της κάθε επιχείρησης.

Γνώση: Έχουμε 40 χρόνια εμπειρία και συνεχίζουμε, αλλά κυρίως δεν καθησυχαζόμαστε, επιμορφώνουμε συνεχώς το ανθρώπινο δυναμικό μας και εξελισσόμαστε παράλληλα με τις εξελίξεις.

Ταχύτητα: Αντιδρούμε ταχύτατα στις ανάγκες σας. Ανταποκρινόμαστε εντός 3 ωρών στα αιτήματα σας (το 97% αυτών εντός 1 ώρας).

Εχεμύθεια: Τηρούμε άκρα εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που μας παρέχονται και λαμβάνουμε κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Ενημέρωση – Πληροφόρηση:

 • Μηνιαία ειδοποίηση ασφαλιστικών υποχρεώσεων της εταιρίας.
 • Έκδοση και ηλεκτρονική αποστολή ασφαλιστικής ενημερότητας σε μηνιαία βάση, ώστε να είστε σίγουροι ότι δεν οφείλετε στον ΕΦΚΑ-ΙΚΑ.
 • Συνεχή παρακολούθηση επιδοτούμενων προγραμμάτων που προκηρύσσονται για την δυνατότητα ένταξης της εταιρείας σε αυτά.
 • Καθημερινή ενημέρωση σε θέματα εργατικά-ασφαλιστικά.

Επικοινωνία:

 • Δυνατότητα 24ωρης γραμμής τηλεφωνικής υποστήριξης.
 • Άμεση απάντηση σε ερωτήματα μέσω Mail (με τεκμηριωμένες απαντήσεις).
 • Δυνατότητα επικοινωνίας με βιντεοκλήση (Skype-Viber-Messenger-WhatsApp).


Ζητήστε να σας καλέσουμε