Έναρξη Επιχείρησης

Έναρξη Επιχείρησης σε λιγότερο από 1 ώρα!

Έναρξη Επιχείρησης


Έναρξη Επιχείρησης
-
Σύσταση Εταιρίας

Ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών  που καλύπτει πλήρως το σύνολο των ιδιαίτερων απαιτήσεων που έχει η σύγχρονη επιχείρηση.


Οι υπηρεσίες προσαρμόζονται απόλυτα στις ανάγκες και στο μέγεθος της κάθε επιχείρησης και καλύπτουν πλήρως όλα τα λογιστικά, φορολογικά και εργατικά ζητήματα που αφορούν τη σύγχρονη επιχείρηση.

Παρέχεται επίσης πλήθος δυνατοτήτων εταιρικής πληροφόρησης με σκοπό την σε βάθος ενημέρωση του επαγγελματία για την κατάσταση της επιχείρησης και για τις δυνατότητες μείωσης του φορολογικού & ασφαλιστικού κόστους λειτουργίας της.

Έναρξη Επιχείρησης - Σύσταση Εταιρίας

Λεπτομερής καταγραφή των αναγκών του εν δυνάμει επιχειρηματία για το αντικείμενο που ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί.

Καταγραφή, πρόταση και υλοποίηση κρατικών χρηματοδοτήσεων - επιδοτήσεων – επιχορηγήσεων για την έναρξη της επιχείρησης.

Σύνταξη καταστατικού, προσαρμοσμένου στις ανάγκες των ιδρυτών.

Σύνταξη μισθωτηρίου έδρας.

Σύνταξη συμφωνητικών με πελάτες και προμηθευτές.

Έκδοση του συνόλου των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έναρξη της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών μηχανικών, των απαραίτητων μελετών & βεβαιώσεων.

Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών σε Γ.Ε.ΜΗ., ΔΟΥ, ΕΦΚΑ, επιμελητήρια, Δήμους, πολεοδομία, Ιατρικούς συλλόγους, υγειονομικό, πυροσβεστική, αρχαιολογία κλπ.

Τήρηση Λογιστηρίου

Αρχική Οργάνωση & στελέχωση λογιστηρίου.

Καθοδήγηση σε θέματα έκδοσης παραστατικών καθώς και φορολογίας που άπτονται στο εκάστοτε επάγγελμα.

Καταχώρηση παραστατικών.

Υποβολή φορολογικών δηλώσεων.

Υποβολή απαραίτητων δηλώσεων προς Γ.Ε.ΜΗ., ΔΟΥ, ΕΦΚΑ κλπ.

Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών.

Πρόσληψη Προσωπικού με Επιδότηση

Πλήρης Αξιολόγηση της Εταιρείας για ανεύρεση του προγράμματος στο οποίο μπορεί να ενταχθεί.

Προετοιμασία φακέλου για ένταξη στο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα.

Τήρηση των αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων που θέτει το κάθε πρόγραμμα.

Συνεχής παρακολούθηση του κάθε σταδίου υλοποίησης, του εκάστοτε επιδοτούμενου προγράμματος.

Καταγραφή των ΚΑΔ της Εταιρείας για την συνεχή παρακολούθηση προγραμμάτων που προκηρύσσονται για την δυνατότητα ένταξης της Εταιρείας σε αυτά.

Ενημέρωση Επιχειρηματία

Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο (εντός 24 ωρών) για το ύψος των Εσόδων & Εξόδων, το λογιστικό αποτέλεσμα (κέρδος/ζημιά), των εκτιμώμενων Φόρων (ΦΠΑ, Φόρος Εισοδήματος, κ.λπ.) και άλλων οικονομικών δεικτών.

Κάθε μήνα (σε προσυμφωνημένη ημέρα) λαμβάνετε στο email σας το σύνολο των προς εξόφληση οφειλών σας σε ΔΟΥ, ΙΚΑ, ΕΦΚΑ, ΓΕΜΗ, κλπ.

Έγκαιρη Ενημέρωση για τις τελευταίες φορολογικές – ασφαλιστικές – εργατικές εξελίξεις, με email, sms ή κλήση ακόμα και αν αυτό απαιτεί καθημερινή επικοινωνία.

Έκδοση και ηλεκτρονική αποστολή, σε μηνιαία βάση, Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας ώστε να είστε πάντα σίγουροι ότι δεν οφείλετε στο Ελληνικό δημόσιο.

Συνεχής Επικοινωνία με το Λογιστή-Φοροτεχνικό

Ειδική 24ωρη Γραμμή Τηλεφωνικής Υποστήριξης.

Άμεση Απάντηση σε Ερωτήματα μέσω Mail.

Υπηρεσία 24ωρης Αλλαγής Ωραρίων Εργασίας & Προσλήψεων​.


Είδη εταιρειών, χαρακτηριστικά και τρόποι φορολόγησης τους:


Έχετε απορίες;
Ζητήστε να σας καλέσουμε