Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

Εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης, μέσα από διαρκή επιμόρφωση, αναπτύσσουμε ένα εμπεριστατωμένο φορολογικό πλάνο εναρμονισμένο με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Outsourcing Μισθοδοσία
(Εξωτερική Ανάθεση)

Οι ραγδαίες εξελίξεις στα εργασιακά θέματα και τα θέματα που αφορούν την μισθοδοσία απαιτούν όχι μόνο γνώση αλλά και συνεχή ενημέρωση πάνω στις διαρκώς μεταβαλλόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

Με γνώμονα την βέλτιστη εξυπηρέτηση του πελάτη (επιχείρηση & ιδιώτη) αναβαθμίσαμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας καινοτομώντας στους τομείς της πληροφόρησης, της ενημέρωσης, της αμεσότητας, της επικοινωνίας και της τεχνολογίας.

Έναρξη Επιχείρησης

Έναρξη Επιχείρησης
Σύσταση Εταιρίας

Η ίδρυση μιας επιχείρησης αποτελεί μία ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία για την οποία ο νέος επιχειρηματίας θα χρειαστεί έναν έμπειρο και αξιόπιστο συνεργάτη, τον Λογιστή-Φοροτεχνικό.


ΕΣΠΑ

Επιδοτούμενα Προγράμματα
ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, ΟΑΕΔ

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, νεοσύστατες και μη, είναι η έλλειψη χρηματοδότησης. Με τον τραπεζικό δανεισμό να είναι σχεδόν ανύπαρκτος, η ιδανικότερη λύση είναι η χρηματοδότηση μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων για ίδρυση επιχείρησης, ανάπτυξη υφιστάμενης αλλά και πρόσληψη προσωπικού.

Υπηρεσίες από Απόσταση​

Υπηρεσίες από Απόσταση

Μία υπηρεσία που δημιουργήθηκε από τις ανάγκες των ίδιων των πελατών μας. Επιτυγχάνεται με τη χρήση του διαδικτύου αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες όπως δίκτυα VPN, λογισμικά τύπου TeamViewer, μεθόδους ανταλλαγής δεδομένων Cloud, κ.α.

Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Υπηρεσίες για Ιδιώτες

H πολυετής εμπειρία μας και η συνεχής ενημέρωση μας σχετικά με το διαρκώς μεταβαλλόμενο λογιστικό & φορολογικό περιβάλλον, μας επιτρέπει να εξυπηρετούμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τις ανάγκες των ιδιωτών (μισθωτών - συνταξιούχων - ανέργων).

Κάτοικοι Εξωτερικού

Κάτοικοι Εξωτερικού

Η φορολογία των κατοίκων εξωτερικού που έχουν οικονομικά συμφέροντα στην Ελλάδα αποτελούσε πάντα ένα ιδιαίτερο κομμάτι της φορολογικής νομοθεσίας. Στις μέρες μας η μεταφορά της φορολογικής κατοικίας από την Ελλάδα στο εξωτερικό είναι τόσο επίκαιρη όσο ποτέ.

Franchising

Μελέτες Franchising

Είμαστε δίπλα σας σε αυτό το μεγάλο βήμα καθοδηγώντας σας στην ορθή συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων και στη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών προκειμένου να πληροίτε τις προϋποθέσεις για την αίτηση ένταξής σας στο δίκτυο franchise της αρεσκείας σας.

Διαχείριση Αρχειακού Υλικού

Διαχείριση Αρχειακού Υλικού

Εξελίξτε την επιχείρηση σας μέσω της ψηφιοποίησης των εγγράφων σας. Μειώστε το φόρτο της διαχείρισης των χώρων αποθήκευσής σας, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία μας. Διατηρήστε και προστατέψτε τα αρχεία σας στις εξαιρετικά ασφαλείς εγκαταστάσεις μας. Καταστρέψτε και έγγραφα και μαγνητικά μέσα με ασφαλή και οικονομικό τρόπο.