Παρακάτω θα βρείτε μία ενδεικτική κατηγοριοποίηση του πελατολογίου που η εταιρία μας υποστηρίζει, για σχεδόν 40 χρόνια, λογιστικά, φοροτεχνικά καθώς και σε θέματα μισθοδοσίας προσωπικού.

βιομηχανια

Βιομηχανικές Επιχειρήσεις

Εστίαση

Κλάδος Εστίασης

Τεχνικές Εταιρίες

Τεχνικές/Κατασκευαστικές Εταιρίες

βιοτεχνίες

Μικρές Βιοτεχνίες

Εμπορικές

Εμπορικές Επιχειρήσεις

Αγρότες

Αγρότες

Παροχη

Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών

Φαρμακεία

Φαρμακεία

Ξενοδοχεία

Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις

Ναυτιλιακές

Ναυτικές/Ναυτιλιακές Εταιρίες

startups

Startups

Ετιαρίες Διαχείρισης Ακινήτων

Εταιρίες Διαχείρισης Ακινήτων

Κάτοικοι Εξωτερικού

Κάτοικοι Εξωτερικού

Κλάδος Εκπαίδευσης

Κλάδος Εκπαίδευσης

Logistics

Logistics

Μεταφορικές

Μεταφορικές Εταιρίες

Taxi

Επαγγελματίες Οδηγοί:
Ταξί/Φορτηγά

Περίπτερα

Σημεία Μικρής Λιανικής – Περίπτερα

μποκάκηδες

Μπλοκάκηδες