Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αφορά τις επιχειρήσεις που αποφασίζουν οικειοθελώς να ενσωματώσουν κοινωνικούς και φιλοπεριβαλλοντικούς στόχους στις καθημερινές επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, πέρα από κάθε νομική υποχρέωση.

Σύμφωνα με τον ορισμό που αναφέρεται στην «Πράσινη Βίβλο για την Εταιρική Ευθύνη (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2001)», Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς προβληματισμούς στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, καθώς και αντιλαμβάνονται ότι η υπεύθυνη συμπεριφορά οδηγεί στην αειφόρο επιχειρηματική επιτυχία.

Οι δράσεις που η εταιρία μας πραγματοποιεί στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αφορούν:

ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Απασχολούμε φοιτητές στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης.
 • Υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες κοινωνικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα σε τοπικές κοινωνίες.
 • Ενισχύουμε την τοπική επιχειρηματικότητα, με προμήθεια υλικών και υπηρεσιών από την τοπική αγορά και ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.
 • Συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, άμεσα ή έμμεσα, με σκοπό την εξέλιξη και ανάπτυξη του επαγγέλματός μας.
 • Συμμετέχουμε ενεργά στο θεσμό της εθελοντικής αιμοδοσίας.

ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

 • Βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα των υπηρεσιών μας, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες.
 • Αναβαθμίζουμε την εξυπηρέτηση σας, με την προώθηση εναλλακτικών τρόπων πληροφόρησης των πελατών.
 • Προσαρμόζουμε την ιστοσελίδα μας για ευκολότερη πλοήγηση από ΑμΕΑ.
 • Παρέχουμε δωρεάν τις υπηρεσίες μας σε συνανθρώπους μας που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

 • Μεριμνούμε για την αντιμετώπιση θεμάτων Ασφάλειας στην Εργασία, μέσω της λήψης συγκεκριμένων μέτρων προστασίας και εφαρμογής κανόνων τεχνικού ασφαλείας.
 • Ενημερωνόμαστε και προστατεύουμε από βλαπτικούς παράγοντες στους εργασιακούς μας χώρους.
 • Επιμορφώνουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του έτους τους εργαζόμενους μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και σεμιναρίων.
 • Προωθούμε την εθελοντική συμμετοχή των εργαζομένων μας σε κοινωνικές δράσεις.

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι στα ζητήματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, συμμετέχουμε σε δράσεις και προάγουμε την ανακύκλωση στο χώρο εργασίας μας, με την συλλογή χαρτιού, μελανιών, ηλεκτρονικών συσκευών, μπαταριών και την τοποθέτησή τους στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.