Ανθρώπινο Δυναμικό

Το βασικό συστατικό της επιτυχίας της eForotexnikos είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Οι άνθρωποι μας διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο μόρφωσης και κατάρτισης σε θέματα λογιστικής, φορολογίας αλλά και εργατικών-ασφαλιστικών.

Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία τους σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες αιχμής, καλύπτουν πλήρως τις απαιτητικές ανάγκες της εποχής και παρέχουν όλα τα εχέγγυα για έναν σωστό μακροπρόθεσμο φορολογικό – ασφαλιστικό σχεδιασμό.

Διοίκηση, και εργαζόμενοι αποτελούμε ένα αδιάρρηκτο σύνολο, που μοιράζεται το Όραμα και τις Αξίες της εταιρίας εφαρμόζοντας με σοβαρότητα την Πελατοκεντρική μας φιλοσοφία.

Καθημερινός μας στόχος είναι να δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας παρέχοντας τους ολοκληρωμένες υπηρεσίες.